Vertalen / Translate

De Energieproeftuin in Berkum

Samen op zoek naar optimale verduurzaming

De energieproeftuin is een pilot waarbij deltaWonen verschillende combinaties van energie bespaarders, energie opwekkers, energie opslag en energie bewustwording gaat testen bij bestaande sociale huurwoningen. De pilot wordt uitgevoerd op 46 sociale huurwoningen, verdeeld over 9 blokken. Doel: onderzoek doen naar de meest optimale combinatie.
Na de woningverbetering hebben alle woningen een A+, A++ of zelfs A+++ label.

Blog monitoring
We zijn inmiddels gestart met de monitoring. De eerste gegevens zijn binnen. We verbinden er voorzichtige conclusies aan. In de blog leest u er meer over? Klik hier.

Oproep Kennisplatform
Hoe meer data, hoe meer kennis. Belangrijk is om de juiste kennis bij elkaar te brengen. Heeft u ook interessante data en wilt u deze met ons delen in een kennisplatform?
Meldt u dan aan en mail naar projectondersteuning@deltawonen.nl Wij nemen contact met u op.

 

Er worden verschillende combinaties van zonnepanelen, methodes voor energieopslag en isolatiemogelijkheden toegepast. Er worden accu’s, warmtepompen en speciaal isolerend glas geplaatst. Het energieverbruik wordt gemonitord, zo kunnen we beoordelen welke combinatie het beste resultaat oplevert. Criteria hierbij zijn: kosten, plaatsings- , onderhouds- en gebruikersgemak, energiebesparing en energiebewustwording.

Doel van de Energieproeftuin is dus onderzoek doen naar de meest optimale combinatie. Hierbij wordt gemonitord op verschillende aspecten als:

 • gebruikersgemak voor de huurder
 • kostenaspect voor de corporatie
 • rendement voor corporatie en huurder
 • onderhoudsgemak voor corporatie

Evert Leideman, directeur-bestuurder van deltaWonen: “Onze ambitie na 2020 gaat veel verder dan dat alle woningen een label B hebben. Een volgende stap is alle woningen gasloos of energieneutraal. Daarop sorteren we voor met deze pilot.”

Welke middelen passen we per blok toe

Alle woningen worden voorzien van schilisolatie, energieopwekking, monitoring en energiebewustwording. Dit betekent generiek;

 • Nieuwe geïsoleerde dakplaten RC 6, met extra overstek.
 • NOx neutraliserende dakpannen; zetten stikstofdioxide afkomstig van uitlaatgassen en verwarmingstoestellen om in niet-schadelijke stoffen
 • Opwekking van zonne-energie (panelen in verschillende aantallen en varianten)
 • Spouwmuurisolatie
 • Vloerisolatie
 • Nieuw isolatie glas (verschillende typen, deels in combinatie met nieuwe kozijnen)
 • Kierdichting
 • Monitoring op zowel de harde als de zachte kant van energiemaatregelen.
 • Bewustwording middels slimme thermostaat in combinatie met slimme meters, energiedisplay in de woning, energie app en plaatsen Energiefietsen op een schoolplein in de wijk

Uniek zijn de toepassingen binnen één wijk van;

 • 6 verschillende verwarmingssystemen, waarvan 2 verschillende hybride systemen, 2 all electric en 1 experimenteel systeem.
 • 4 verschillende puivullingen, met 3 soorten glas en 3 kozijnentypes
 • 5 verschillende manieren van opwekking zonne-energie
 • 3 verschillende manieren van energieopslag. Energie in de vorm van elektriciteit en warmte
 • 4 verschillende ventilatiesystemen
 • Compartimentering warme ‘leefzone’
 • ZeoTHERM adsorptiewarmtepomp
 • Langdurige monitoring van zowel de harde als zachte kant

De energieproeftuin is een initiatief van Deltawonen in samenwerking met Trebbe.